Eerste fysieke Burgerborrel: Amersfoorters lobbyen voor hun idee of activiteit

Voor de eerste keer in twee corona-jaren vond op donderdag 14 oktober weer een fysieke Burgerborrel plaats, georganiseerd door Amersfoort033. In de aula van de Witte Vlinder aan de Van Galenstraat ontmoetten ongeveer veertig Amersfoorters elkaar voor het aan de man of vrouw brengen van hun idee, te lobbyen, inspiratie op te doen en eventueel op de zeepkist te staan voor een ‘2-minuut presentatie’ van hun activiteit of initiatief.

Bij sommigen duurt 2-minuten wat  langer dan bij anderen, zo blijkt bij de presentaties van de enthousiaste presentatoren. Zo pleit Gerard Groen van Pact Sam Sam ervoor dat de hulpvraag van mensen in armoede beter op elkaar afgestemd wordt, omdat professionals vaak niet weten wat er gebeurt binnen armoedebestrijding en langs elkaar heen werken. Hij wil graag dat vanuit de gemeente ervoor gezorgd wordt dat hulpvragers op de juiste plek komen. Peter Rook van Amersfoort Samen vindt de Wijkboerderij in Nieuwland een mooi voorbeeld hoe je samen iets kunt opzetten voor de mensen om wie het gaat. Het ontmoetingscentrum in de voormalige boerderij is een burgerinitiatief waar wijkbewoners, commerciële partijen in de wijk en de gemeente die hebben samengewerkt om van dit project een succes te maken.

Kinderdialogen

Oud-PvdA-fractievoorzitter Louis de la Combé vraagt aandacht voor het beter benutten van gemeentelijke geldstromen uit het sociaal domein om ideeën uit te kunnen voeren. Verder wordt onder meer op de zeepkist de herindeling van de Kamp besproken, vraagt Edgar van Groningen hulp bij de komende verhuizing van zijn Stadswormenkwekerij. Maarten Rector, met DoorDacht Doen lid van de sociale coöperatie Blauwe Paraplu, vertelt over de succesvolle kinderdialogen die hij organiseert met ABC Kruiskamp-Koppel. Hij kan daarvoor altijd vrijwilligers gebruiken die als tafelheer of -vrouw willen optreden. Daarnaast vertelt hij over Impact Coalitie Amersfoort (ICA). Dit is een organisatie in oprichting en wordt een ondersteunende netwerkorganisatie voor stad en regio. De ICA gaat zich richten op burgers en bedrijven die op ondernemende wijze (willen) bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor zoeken Maarten en mede-initiatiefnemers bedrijven die zich willen verbinden aan de coalitie.

De broedplaats is voor alle Amersfoorters. Foto: Denise Jans/Unsplash

Broedplaats

In het verlengde van deze nu jaarlijkse bijeenkomst (doorgaans twee keer per jaar) is er de vierjaarlijkse Broedplaats die eerst onderdak had bij Gemeente Amersfoort zelf. De Gemeente vond de organisatie van deze bijeenkomst beter passen bij een organisatie ontstaan vanuit bewonersinitiatieven. De bedoeling is dat bewoners, gemeenteraadsleden, wethouders, ambtenaren, adviseurs en andere belangstellenden bij elkaar om samen te broeden op ideeën voor Amersfoort. Daarbij mag iedereen een pitch doen van maximaal drie minuten. Vervolgens kiezen de aanwezigen met wie zij willen meedenken of -werken.

Een vaste kern

In principe is de Burgerborrel, met een hapje en drankje, er voor iedereen die zich op de een of andere manier voor Amersfoort inzet, appt Maarten. “Bijvoorbeeld bij een buurt- of wijkvereniging, een belangenorganisatie of een stadsbrede, maatschappelijke, activiteit. Ook gemeenteraadsleden en mensen die vanuit hun werk geïnteresseerd zijn in actieve bewoners zijn daarbij van harte welkom. Ondanks het open karakter is het ook een weerzien van bekenden. De Burgerborrel en Broedplaats hebben een vaste kern van bezoekers die zorgen voor continuïteit. Tegelijkertijd zijn er ook altijd weer nieuwe mensen bij. Het is continu de uitdaging te kijken hoe de groep groter en diverser gemaakt kan worden. Daar zet Bewoners033 ook flink op in. De ‘borrel’ is namelijk specifiek gericht op alle inwoners die een activiteit oppakken of vrijwilligerswerk verrichten. Het werven is en blijft hierbij hard werken. Want er zijn ook nog genoeg (actieve) Amersfoorters die deze bijeenkomsten nog niet kennen. Het in ieder geval belangrijk dat de mogelijkheid er is om op vaste momenten van elkaar te horen wat er allemaal in de stad gebeurt.”

Ondersteuning bewonersinitiatieven

Het organiserende Bewoners033 is een onafhankelijke netwerkorganisatie gerund door vrijwilligers. De organisatie biedt ondersteuning aan alle bewonersinitiatieven die zich inzetten om Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen mooier, leefbaarder, socialer, veiliger, toegankelijker en duurzamer te maken. Initiatiefnemers kunnen er met hun plannen op verschillende manieren terecht. O33 heeft daarnaast ook een Inloopspreekuur in het Eemhuis. Daar kan men terecht met vragen over een idee of initiatief, de financiering ervan, vrijwilligerswerving, PR, et cetera.

Op de bijeenkomst werd ook een nieuwe dienst gelanceerd, die Advies033 heet. Deze dienst is voor bewoners die bezig willen met een initiatief en daarbij advies nodig hebben van een expert/ervaringsdeskundige.

Kijk voor meer informatie op: www.bewoners033.nl.

Bert Vos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *